Velforeningen Elvehavn Brygge

Velforeningen Elvehavn Brygge (VEB)

BL Blokka Mi er medlem av Velforeningen Elvehavn Brygge (VEB). VEB er en sammenslutning av- og for beboere, innenfor Dyre Halses gate, som har gått sammen for i fellesskap å skape et bedre og sikrere bo- og nærmiljø i vårt område. Det er en forening som ikke er basert på særinteresser, men ser området som en helhet og tar opp de utfordringer nærmiljøet står overfor. VEB er derfor viktig pilar i lokaldemokratiet.

Dyre Halses gate omfatter 10 borettslag og sameier som til sammen rår over 16 blokker. Alle boligorganisasjonene i Dyre Halses gate har pliktig medlemskap til VEB med en representant utpekt av hvert styre. Medlemskapet innebærer betaling av en kontingent vedtatt på VEBs årsmøte (kalt velforeningsmøte). Etter dagens praksis mottar kun leder og nestleder honorar for styrevervene.

Velforeningens viktigste oppgaver er:

  • drift og vedlikehold av eid fellesareal i Dyre Halses gate. Grensa går rett utenfor blokkas bygg.
  • drifte garasjeanlegget gjennom å sette opp et garasjelag.
  • engasjere seg i spørsmål om bomiljø for hele området. VEB fungerer som høringsinstans og samarbeidspartner opp mot kommune og fylkeskommune.
  • engasjere seg i trafikksikkerhet i Dyre Halses gate og oppgradering og vedlikehold av garasjeanleggene.
  • ta initiativ til dugnadsarbeid for å holde det rent og pent i nærmiljøet. Arrangerer en vårdugnad i mai og en høstdugnad i august/september. Dugnaden er en felles innsats for å ta vare på fellesarealene.
  • innhente og koordinere tilbud på tjenester som er nyttige for flere, typisk vaktmester og kommunikasjon.