Epost

Styret ønsker å kommunisere direkte med blokkas eiere og beboere gjennom e-post. Det er både raskt, enkelt og billig.

Alle eiere oppfordres til å melde inn sin e-post på styret@blokkami.no

Styret sender kun ut inforbrev per e-post ved positiv beskjed. Alle innkallinger til generalforsamling (årsmøter), ordinære og ekstraordinære, vil sendes i post til alle eiere.

Skriv inn din epostadresse for å godkjenne elektronisk kommunikasjon med styret.