Vedlikeholdsoppsparing

Vedlikeholdsfond

I 2007 etablerte BL Blokka Mi et vedlikeholdsfond. Fondet er tenkt som en reserve for store bygningsmessige utbedringer, for eksempel heis, tak og fellesområder. Fondet skal være upåvirket av driftsmessig vedlikehold. Vedlikeholdsfondet utregnes og innbetales etter areal. Areal samsvarer i større grad med den faktiske verdien leiligheten har i huset. Dermed får vi en mer korrekt sammenheng mellom leilighetsverdi og bidrag til vedlikeholdsfondet. Samlet avsetning er kr. 50 000 pr. år. Pr. 31.12.2016 er det avsatt kr. 400 000,-. Vedlikeholdsfondet er ennå ikke benyttet.