Om Borettslaget Blokka Mi Elvehavn Brygge

Borettslaget Blokka Mi Elvehavn Brygge består av 42 boligandeler. Fire av andelene har hybel. Borettslaget disponerer 21 parkeringsplasser i felleseie over to plan i 1. etg. og underetasje, som andelseierne er solidarisk ansvarlig for. Parkeringsplassene blir leid ut både internt og eksternt.

Blokka har organisasjonsnummer 891 319 932.

Byggherre var PEAB Bolig Prosjekt AS og entreprenør Skanska Norge AS. Bygget ble ferdigstilt august 2007 og har adresse Dyre Halses gate 3, 7042 Trondheim.

Blokka er oppført over ni plan. Boligdelen er mellom 2. – 8. etasje. Første- og underetasje huser blokkas boder, tekniske rom og parkeringsarealer. En oversikt over blokkas leiligheter med nummerering fins her.

Borettslaget har eget ventilasjonsanlegg plassert i blokkas tekniske rom. Dette rommet huser også brannalarmsentralen, porttelefoni-systemet, og all fiber til TV og internett. Fjernvarme og varmt tappevann kommer via teknisk rom i naboblokka (Dyre Halses gate 5). Avregning på fjernvarme skjer via en brøk som fordeles via blokk 3 (Borettslaget Blokka Mi Elvehavn Brygge), 5 (Sameiet Elvehavn Brygge F) og 7 (Borettslaget Elvehavn Brygge E).

Hovedkonstruksjonen og etasjeskillere er oppført i betong. Utvendige fasader er kledd med malt murpuss, fasadeplater og teglstein. Flat takkonstruksjon tekket med membran. Vinduer med 3-lags isolerglass. Energimerke D og oppvarmingskarakter GRØNN.

Tomten er eid av borettslaget og har en felles takhage som benyttes fritt av beboerne. Leiligheten har vannbåren oppvarming via fjernvarme. Bruttoareal (BTA): 3 442 kvm (inkluderer hele den juridiske bygningsmassen med begge garasjeplanene). Boligdelen (BRA): 2 153 kvm.

Borettslaget er organisert som et frittstående borettslag. TOBB er forvalter. Et borettslag er en eierform som har til formål å gi andelseierne bruksrett (borett) til egen bolig i lagets eiendom. Borettslaget eier eiendommen og tomta. Som kjøper av en andel i et borettslag får du enerett til å bruke en bestemt bolig i borettslaget. Man kan således si at kjøperen ikke eier leiligheten direkte, men heller indirekte. Derfor blir eieren av andelen heller ikke direkte ansvarlig ovenfor borettslagets kreditorer. Denne selskapsformen er definert og regulert i burettslagslova. God økonomistyring, godt bomiljø og vedlikehold er høyeste prioritet for borettslagets styre.

Borettslaget er medlem av Borettslagets Sikringsfond for å sikre mot mislighold, og medlem av Huseiernes Landsforbund for bygningsmessig og juridisk assistanse og rådgiving.

Blokka har tilhold i et historisk rikt område, industrielt, sosialt og kulturelt, øst i Trondheim. Bydelen går både under navnet Nedre Elvehavn, og mer nylig Solsiden. Området er en del av industrivirksomheten til Trondhjems Mekaniske Værksted. I 1850 og 1861 ble Nidelven og Thrønderen – henholdsvis den første dampbåt og damplokomotiv i Norge – bygd ved fabrikken. Gatenavnet er oppkalt etter Dyre Halse. Halse var en industribygger og slo seg rundt 1900 stort opp på kull og koks. Halse skaffet seg et evig navn da han skjenket Trondheim torvmonumentet over Olav Tryggvason i 1921. Halse var medlem av styret i Trondhjems mekaniske Værksted,

Utsmykningen i inngangspartiet søker å løfte fram den historiske delen av vår nære fortid i det området blokka er bygget.

Styret består av leder og fire styremedlemmer som deler ansvarsområder mellom seg.
Styrets offisielle epostadresse er styret@blokkami.no

Styresammensetning per 1. oktober 2023:

Rolle Navn Telefonnummer E-post
Leder, informasjon
og parkering
Mads Hagerup-Lyngvær 452 11 540 styret@blokkami.no
Nestleder Hildegunn Eikefjord Kløvning 480 22 934 hildegunn889@hotmail.com
Økonomiansvarlig Mathias Malones 993 64 430 mathias.malones@hotmail.com
Husansvarlig Samra Krilic 920 46 965 samrakrilic@yahoo.no
Husansvarlig Nasim Dadgostar 452 58 052 nasimsalabim@icloud.com