Avfallshåndtering

Alle beboere skal benytte avfallsbeholdere på området. Søppel skal sorteres. Det er et miljøpunkt midt i gaten for sortering av plast, papir og glass/metall. Bruk de nærmeste containerne for restavfall. Alle containere er åpen, og det er ikke nødvendig å bruke brikke.

Alt avfall skal inn i søppelcontainere. Det er ikke tillatt å sette noe ved siden av. Er det ikke plass må det leveres til Renholdsverket på Heggstadmoen.

Spørsmål kan avklares med Renholdsverket på epost kildesortering@renholdsverket.no eller telefon 72 54 05 40.

Farlig avfall

Innsamling av farlig avfall skjer ved annonsering. Da kan du sette ut din boks med farlig avfall. Hvis du ikke har en slik boks, sett ut en plastpose ved siden av de røde boksene og merk tydelig med «farlig avfall» og skriv at du også ønsker en egen boks. Eventuelt, kontakt renholdsverket direkte.

Overflatecontainer

En dag hver måned plasseres det ut én 20 kubikk overflatecontainer slik at beboere i området kan kaste større avfall. Container står mellom Dyre Halses gate 12 og 14 fra kl 09.00 til kl 09.00. Dato for utplassering blir slått opp i inngangspartiet, og finnes også her.

Elektronisk avfall skal ikke kastes i containeren, men leveres gratis til alle elektronikkforhandlere.

Når container ikke er tilgjengelig viser vi til miljøstasjonen på Heggstadmoen.

Spørsmål om søppelsortering og innlevering av farlig avfall rettes direkte til Renholdsverket.