Brannvern

Nødnummer brannvesen: 110

BL Blokka Mi har et topp moderne brannalarmanlegg med tilstrekkelig deteksjon og varsling til våre beboere.

Viktig beskjed: ALDRI tukle med detektor i leiligheten.

Les nedenfor for hvordan detektor avstilles ved alarm.

Alle 42 leilighetene og fire hyblene i blokka har fått montert multikriteriedetektor med lydgiver og blitz. Lydgiveren utsondrer 85 dB. Programmering gjøres slik at det ved røyk i leiligheten, går alarmen kun i vedkommende leilighet. Hvis ikke alarmen blir avstilt innen en valgt tidsforsinkelse, går alarmen i hele bygget. Fra detektorer i fellesareal går alarmen umiddelbart i hele bygget.

Hvis detektoren fjernes eller kobles fra, kommer det opp feilmelding på brannpanelet. Nummereringen blir da feil, og elektriker må tilkalles. Også falske alarmer medfører tilkalling av elektriker for å resette og renummerere anlegget. Det innebærer utgifter for borettslaget. Om styret finner at alarmen er skjødesløst utløst og ikke avslått, eller tuklet med, forbeholder styret seg retten til å fakturere aktuell andelseier for blokkas utgifter.

I hver korridor er det lokale avstilllingsknapper. Ved å trykke på en lokal knapp, vil man ha mulighet for å avverge at en «falsk» alarm fra en leilighet rekker å varsle hele huset før man har rukket å fjerne kilden til alarmen fra leiligheten.

Informasjon rundt brannalarmanlegget fins her.

Avstilling ved falsk alarm

Fordi vi har en såkalt adresserbart brannalarm, fremgår det på en oversikt hvilken alarm som er utløst. Hvis detektoren i leiligheten begynner å lage en pipelyd, skyldes det at den reagerer på enten røyk eller varme. Om man er hjemme, og det er en falsk alarm, kan man da gå ut i gangen og avstille alarmen ved å bruke følgende oppskrift (som er oppslått ved hver avstillerknapp):

 1. Hvis alarmen utløses i din leilighet ved et uhell, benytter du denne knappen for å avstille alarmen.
 2. Du vil nå få 2 minutter til å lufte ut røyken i din leilighet, før alarmen sprer seg til hele blokka.
 3. Hver gang knappen blir betjent før det har gått 2 minutter, får man nye 2 minutter på seg til å lufte ut røyk.
 4. Hvis en «falsk» alarm utløses i hele blokka, må den avstilles på panelet i inngangspartiet. Følg instruksjonene ved panelet.

Informasjon rundt avstilling av alarm ved brannpanelet i inngangspartiet fins her.

Nærmere om brannvern i BL Blokka Mi

Hver enkelt må sette seg inn i byggets rømningsmuligheter og det henstilles spesielt om at alle er årvåkne i forhold til brannsikkerhet. Det anbefales at hver enkelt beboer gjør seg kjent med prosedyren i tilfelle brann. I hver etasje og i heis er det slått opp plakater med branninstruks.

Det er brannklokker i fellesareal som utløses enten ved røyk eller varme av detektorer leilighet eller i fellesareal. Leiligheter er brannceller som skal holde på både varme og røyk i ca 30 minutter.

Dørene inn mot trappeoppgangen er utstyrt med dørpumper slik at de lukkes automatisk. Disse skal alltid være lukket. Dette er viktig for å hindre/forsinke spredning av en eventuell brann i ett eller flere etasjer samt at rømningsveien holdes fri.

Brannvernutstyr i huset

 • Huset har to nødutganger: hoveddør i 1. etg. og dør ut mot takhage i 3. etg.
 • I hver leilighet er utstyrt med multikriteriedetektor med lydgiver og blitz. Lydgiveren utsondrer 85 dB.
 • Detektor er tilkoblet et adresserbart system som på brannpanelet i inngangspartiet viser hvor alarmen er utløst.
 • Det skal være tilgjengelig en brannslukker og brannslange i hver leilighet. Det er eiers ansvar å påse at apparatet kontrolleres jevnlig.
 • Alle fellesareal har detektorer. Ved utløst alarm lyder alle lydgivere i hele huset. Heisen stanser i 1. etg. og brannportene i våre to parkeringsarealer lukker.
 • Sentral / brannvarslingstablå som overvåker hele huset er plassert ved ytterdør 1. etg.
 • Alle korridorer har en lokal avstillingsknapp for brann.
 • Det fins 1 manuell brannmelder i inngangspartiet, samt 1 manuell melder ved dør som leder inn til blokka fra underetasjen.
 • Ved heisen er det i hver etasje slått opp en branninstruks.

Engangsgriller er ikke tillatt brukt på takterrassene eller på egen balkong. Dette på grunn av brannfare.

NB!

Ved brann som du ikke har kontroll på, skal du forlate bygningen og tilkalle Brannvesenet. Du kan benytte manuelle meldere «rød boks» i hver korridor for alarm i hele huset. Utløst alarm i boligdelen vil også varsle i hotellet og øvrig næring.

Ved brann skal alle beboere evakuere leilighetene og samles ved Portalen.