Kameraovervåking

BL Blokka Mi etablerte høsten 2016 kameraovervåkingen av sine arealer.

Generalforsamlingen 2016 godkjente overvåkingen.

Formålet med kameraovervåkningen er for å forebygge, forhindre innbrudd og skadeverk i borettslagets arealer.

Fire digitale kamera er montert, med ett utenfor inngangspartiet, to inngangspartiet og ett i tredje etasje for å overvåke inngangen fra takhagen.

Etableringen og overvåkingen er meldt inn og registrert hos Datatilsynet i henhold til regelverk, og finner sted til de enhver tid gjeldende lover, regler og retningslinjer. Overvåkningen er skiltet.

Det er kun utpekte medlemmer av styret samt vaktmester som har tilgang til opptakene. Utlevering av opptak skjer kun etter Personopplysningslovens regler.