Utleie

Til utleier

GENERELT

I et borettslag skal all utleie godkjennes av styret. Utleie uten styrets godkjennelse er ulovlig.

Dette følger av burettslagslovas §§ 5-4 til 5-6.

Vi vet det er flere som leier ut uten styrets godkjennelse. Styret skal få en oversikt slik at vi holder oss til loven også på dette området. Styret håndterer alle forhold rundt utleie. Det er ikke nødvendig å gå veien via vår forvalter, TOBB.

Last ned søknadsskjema for bruksoverlating her. Fyll ut skjemaet og send til: styret@blokkami.no

Om du ikke har skriver, send en epost med samme informasjon til styret: styret@blokkami.no

Eier er ansvarlig for at kostnader beboer påfører borettslaget dekkes. Et eksempel på dette er unødvendig utløst brannalarm. Styret vil sende regningen til eier, som eventuelt kan innkreve utgiften fra sin leietaker. Eier har også informasjonsplikt til sine leietakere. Det betyr at informasjon fra styret til eierne må videreformidles til beboerne hvis informasjonen angår disse. Som eier må du også sørge for at dine leietakere har lest og forstått husordensregelene som du finner på dette nettstedet.

KORTIDSUTLEIE

Styret godkjenner ikke korttidsutleie. Korteste utleietid er 6 måneder.

Styret tillater ikke bruk av tjenester på korttidsutleie som Airbnb og Lotel o.l.

Det skyldes at styret skal ha navn på alle leietakere. Det tilbyr ikke korttidsleietjenestene som nevnt ovenfor,

For det andre løper eier en risiko ved å aldri ha møtt leietaker, kjenner eller har opparbeidet seg noe tillitsforhold til vedkommende – og uten å kjenne til hva som finner sted i leiligheten under leieforholdet. Ved korttidsutleie møter man ikke leietaker, men alt ordnes via tjenesten.

For det tredje bærer eier alt ansvar om en leietaker ødelegger eiendeler i fellesareal eller i andre leiligheter. Det kan være at leietaker bor i huset i tre dager, og på den tiden rekker å ramponere både leiligheten og heisen, eller foreta seg annen kriminell aktivitet, det være seg narkotika eller prostitusjon. Leietaker vil også kunne operere under falsk identitet, eventuelt kopiere nøkler osv.

Vi håper våre andelseiere forstår hvilken risiko et slikt utleieforhold innebærer.

Eiere vil overfor styret holdes ansvarlig for all ødeleggelse av borettslagets eiendom utover egen leilighet. Det er en meget stor risiko å påta seg for en liten fortjeneste!

Styret arbeider med et reglement og prosedyrer rundt utleie – eller bruksoverlating som det heter i burettslagslova – som tydeliggjør ansvarsforholdet. Korttidsutleie er uansett aldri å anbefale, og det kan være at det allerede strider mot burettslagslova, men det skal styret undersøke nærmere. Men vi vil altså på det sterkeste fraråde bruk at Airbnb og lignende tjenester for korttidsutleie.

Til deg som er leietaker

INFORMASJON

Velkommen som beboer i vår blokka! Vi håper du vil trives godt hos oss.

Vi ber deg sette deg inn i og overholde husets ordensregler. Vi bor tett og må vise hensyn til hverandre. Det skal være stille etter kl 23 – hver kveld, hele uka. Folk jobber og studerer også i helgedagene. Styret tar tak i enhver form for husbråk det får kjennskap til.

SPØRSMÅL

Hvis du som leietaker har noen spørsmål knyttet til din bolig i BL Blokka Mi, ber vi om at du retter disse spørsmålene til din utleier, som har mulighet til søke informasjon hos TOBB boligforvaltning eller borettslagets styre.

Som leietaker i BL Blokka Mi skal du få nødvendig informasjon fra din utleier hva angår praktiske ting i vårt borettslag. Du kan selv finne mer informasjon om borettslaget ved å benytte mer av vår nettside eller se på oppslagene på informasjonstavlen. Har du flere spørsmål, ta kontakt med utleier eller styret.

FORSIKRING

Eiendommen er fullverdiforsikret. Som leietaker er det viktig at du har innboforsikring. Det er en rimelig forsikring som er lurt å tegne seg for.

Mer informasjon om forsikring finner du i eget avsnitt her.