Nyheter

 • Lukt

  Det legges i uke 17 nytt garasjedekke under Dyre Halses gate 2-4, dvs under og over Dyre Halses gate, på tvers av Blokka Mi. Leggingen avgir en lukt noen kan finne vemmelig. Lukta er helt ufarlig, og var samme lukt da vi la nytt dekke i 1. etg. i garasjen i september 2021. Lukta vil […]

 • Generalforsamling 2023

  Ordinær generalforsamling 2023 ble arrangert 29. mars på vårt vante møtested i Dyre Halses gate 8. I tillegg til fysisk oppmøte, var det mulig å delta digitalt via Google Meet. Møtet varte i drøye to timer. Regnskap, årsmelding og planlagte vedlikeholdstiltak ble grundig gjennomgått. Vedtektene ble endret med en tilføyelse i pkt 6-2 (2), der […]

 • Generalforsamling 2023

  Ordinær generalforsamling for 2023 arrangeres onsdag 29. mars kl 18. Sted: Grendahuset, Dyre Halses gate 8. Styret står utenfor Blokka Mi til kl 18 og viser vei til møtelokalet. Alle eiere oppfordres til å møte til Blokka Mis høyeste myndighet.Innkalling er sendt ut med Kirsti Sandstad som avsender.

 • Arbeid i varmesentral

  Det foregår nå rensing av vannet i varmeanlegget i Dyre Halses gate 5, som forsyner varmtvann og oppvarming til BL Blokka Mi Elvehavn Brygge.  Det er bruk av kjemi og filter. Kjemien virker slik at den løser opp magnetitt, slam og biofilm som har satt seg i anlegget, i tillegg til at den virker korrosjonsbremsende […]

 • God jul!

  Styret ønsker alle eiere og beboere i flotte Blokka Mi en riktig god jul!

 • Ny låneavtale fra 01.01.2023

  Styret har tegnet ny låneavtale med DNB. Avtalen reduserer avdragene til kr. 1 million pr. år på hovedlånet, ned fra kr. 1,9 millioner. På garasjelånet reduseres avdraget med kr. 120 000 for 2023. Reduksjonen gjør at felleskostnadene kan holdes på et forsvarlig nivå for våre beboere og eiere. Styret har kommentert den nye avtalen her.

 • Ekstraordinært årsmøte 15. desember 2022

  BL Blokka Mi Elvehavn Brygge holdt ekstraordinær generalforsamling 15. desember 2022. Tema var sikringsordningen med NBBL, via TOBB Eiendomsforvaltning AS. Det sentrale spørsmålet er risikoen for andelseiere å bli ansvarlig ved naboen betalingsmislighold. Bonitas Eiendomsforvaltning AS er en frittstående forretningsfører. Bonitas er uten tilknytning til NBBL (Norske Boligbyggelags Landsforbund SA), noe som igjen medfører at […]

 • Julestemning

  Den årlige julepynten er satt opp i vårt tiltalende inngangsparti. I tillegg er det utført ekstravask på vinduene inn- og utvendig.Styret ønsker alle våre eiere og beboere en riktig flott førjulstid!

 • Budsjett 2023

  Det er lagt et nytt budsjett for 2023. Styret kommenterer endringene her.

 • Heisstans

  Dessverre har heisen igjen stanset. Reparatør er tilkalt. Mvh BL BLOKKA MI ELEVEHAVN BRYGGEstyret

 • Sykkelaksjon i november

  I november foregår en sykkelaksjon i Dyre Halses gate. Hensikten er å fjerne hensatt og ødelagte sykler. Sykkelen festes med en rød tape på styret. Fjern denne tapen innen 1. desember for å hindre at sykkelen blir fjernet. Ta kontakt med styret om din sykkel feilaktig har blitt fjernet. Merk at dette også gjelder sykler […]

 • Ny porttelefon

  Det er bestilt en ny teknologisk løsning på porttelefoni i BL Blokka Mi Elvehavn Brygge. Bakgrunnen er at dagens løsning har vist seg upålitelig, særlig ved overgangen til fjernstyrt programmering. Det gjelder både teknologien med en datalinje som kommuniserer variabelt med sentralen, samt løsningen med selve programmeringen. Programmering foregår via en nettside som det tidvis […]