Vedlikehold

Det pågår et arbeid med å male opp trappehuset og støttemuren. Dette iht vedlikeholdsplanen orientert om under generalforsamlingen i sommer.

Støttemuren har blitt vasket og malt (skal males med 2 strøk). Forskjellen er enorm. Arbeidet fortsetter til hele støttemuren.

About the Author

blokkami

Hjemmesiden til Borettslaget Blokka Mi Elvehavn Brygge