Befaring ventilasjon 10. oktober

Det skal tirsdag 10. oktober foretas en befaring i alle leiligheter. Oppstart kl 09.

Hensikten er å kartlegge status på ventilasjon. Mange opplever bla. for svakt avtrekk på kjøkken og bad.

Det gjelder besikting av til- og fraluft, tilstand på kjøkkenhette, ventiler og slanger etc.

Fordi vi har et sentralanlegg, der luftstrømmene passerer inn og ut gjennom alle rom i blokka, er det viktig at alle er med på tiltaket.

Merk:

– Det deles ut en hovednøkkel for enkel progresjon fra utførende.
– Om noen ønsker besøk på et særskilt tidspunkt, meld det inn. Si også fra om det er ønskelig at vaktmester er med.
– Utleiere formidle dette til sine leietakere. Det blir oppslått plakater, men det er ikke sikkert alle får det med seg likevel.

Progresjon:

1. 10. oktober fra kl 09. Kartlegging av alle leiligheter og aggregat på teknisk rom. Det slås opp plakater og informeres på hjemmeside.
2. Utskifting/retting av kjøkkenhetter, ventiler, slanger etc. Dato formidles i god tid.
3. Innregulering. Dato formidles i god tid (om det er behov for å besøke leilighetene).

Mvh

Mads Hagerup-Lyngvær
Leder BL Blokka Mi Elvehavn Brygge

About the Author

blokkami

Hjemmesiden til Borettslaget Blokka Mi Elvehavn Brygge