FAQ – ofte stilte spørsmål

Hva skjer når?

Container for avfall

Det settes ut 30 kubikk container med jevne mellomrom. Containeren er beregnet for utrangerte møbler, ødelagt inventar og papp / plater. Bildekk er spesialavfall og må innleveres til dekkforhandler eller leveres til Renholdsverkets anlegg på Heggstadmoen.

Elektriske artikler som f.eks tv, hvitevarer og utrangert datamateriell leveres til forhandler. Datoen vil bli gjort kjent på forhånd under Driftsmeldinger og oppslag i inngangspartietContaineren vil stå fra første dag kl. 09.00 til neste dag kl. 09.00. Utplasseringsdatoer står her og i inngangspartiet.

Dato for utsett og avslutt 30 kubikk overflatecontainer 2022 (alle klokkeslett 09.00):

Forbehold om å endre datoer. Endringer vil i tilfelle skje med god varsel (dato for mai koordineres med vårdugnad).

   
Utsett Avslutt
mandag 4. april tirsdag 5. april
onsdag 4. mai torsdag 5. mai
onsdag 1. juni torsdag 2. juni
mandag 4. juli tirsdag 5. juli
torsdag 4. august fredag 5. august 
tirsdag 6. september onsdag 7. september
mandag 3. oktober tirsdag 4. oktober
onsdag 2. november torsdag 3. november
tirsdag 6. desember onsdag 7. desember
   
   

Bestilling av nøkler

Vår forvalter TOBB Eiendomsforvaltning AS er rekvirent på nøkler for BL Blokka Mi Elvehavn Brygge.

For bestilling av nøkler til din leilighet, fyll ut skjema på denne adressen: https://tobb.no/for-deg/bestill-nokkel

Nummerserien for våre systemnøkler opplyses ikke av sikkerhetshensyn. Ta kontakt med styret ved spørsmål om dette.

Nye nøkler koster fra kr. 250-500,- pr. nøkkel (prisjustering fra leverandør kan forekomme). I tillegg kommer kostnad ved rekommandert sending (postens satser).

Styret anbefaler at de som kjøper leilighet i blokka krever å få skiftet lås i forbindelse med eierskifte. Hvis alle gjør det så er man sikret mot nøkler på avveie.

Innlåsingsassistanse: 22 97 10 77 (Securitas)

Dette ‘nødnummeret’ kan benyttes når du har behov for hjelp til å komme inn i bygget/leiligheten. Nummeret er døgnkontinuerlig betjent og besvares av vaktlederfunksjonen hos Securitas. Du må identifisere deg og redegjøre for tilhørigheten til BL Blokka Mi. Tjenesten vil bli belastet med et gebyr som må betales av den som ber om bistand (kr. 750,- + mva pr. 1. januar 2022).

Viktige telefonnummer

Under finner du en oversikt over de viktigste nødnumrene.

Politi – 112
Medisin – 113
Brann – 110

Nedgravde containere for restavfall, papir, plast og flasker.

I Dyre Halses gate er det kildesortering. Containere for restavfall finner du foran byggene for hvert enkelt boligselskap. I tillegg er det et samlepunkt midtveis i gata med egne containere for papir, plast og flasker. For å gjøre det enkelt å åpne innkastlukene, er det ikke nødvendig å benytte nøkkeloblat. Innkastlukene er for tiden permanent åpne.

Problemer med gulvvarme i leilighet

Fire alternativer til å rette dette:

  1. Kan være at termostaten eller ventilen som ligger bak termostaten har hengt seg opp. Termostathodet kan skrus av. Under der stikker en fjærbelastet tapp opp, den stenger for sirkulasjonen. Det hender denne har eiret fast. Den sprayes med for eksempel CRC og trykkes inn og ut til den går lett. Når termostathodet ikke er på og tappen er ute står varmen på fullt.
  2. Det er luft i systemet som stenger for sirkulasjonen. Er dette radiatorer må disse luftes. Gulvvarme lufter seg ofte automatisk. Lufting utføres ved å skru/løfte ventiler/nippler merket rødt og blått inne i vannfordelingsskapet på bad.
  3. Sirkulasjonen kan også være stengt med en kuleventil eller ballofix. Hvis det er en slik står den ofte i det tekniske skapet hvor termostater og stoppekraner står (vannskapet på badet).
  4. Det kan være feil med aktuator og må i såfall byttes.

Her må man også vurdere om selve termostaten må skiftes. Da må man kontakte rørlegger og betale selv.

Hvordan åpner jeg porttelefon for å åpne ytterdør for gjester?

Når gjester ringer på porttelefonen, åpner man med å taske #61 (firkant 61).

Døra vil da åpnes for de som står utenfor (hører et lite klikk).

Hvordan får jeg tilgang til porttelefon?

BL Blokka Mi Elvehavn Brygge bruker mobiltelefonen som porttelefon. Meld inn ditt nummer til styret@blokkami.no

Opplys leilighetsnummer (står på karmen på inngangsdøra til leilighet). Det er kun mulig med ett – 1 – nummer pr. leilighet.

Hvem er leverandør av kabel-TV og bredbånd til borettslaget?

Borettslaget har tegnet fellesavtale med Telia for leveranse av TV og bredbånd for perioden 2021-2024.

Den enkelte eier (og leietaker) administrerer eget abonnement og har mulighet til oppgradering utover grunnpakken.

I avtalen kan hver enkelt beboer velge mellom følgende:

(1) Kun internett (750 Mbit/s)
(2) Kun TV (110 kanalpoeng)
(3) Kombinasjon av TV og internett (50 kanalpoeng og 250 Mbit/s).

Om beboer ønsker å bestille (1) eller (2), anbefales det å ta kontakt med Telia-butikken på Solsiden kjøpesenter.

Butikken kan også bistå med å levere ut den nye Android-dekoderen (heter Telia boX, kan også bære navnet Get). Ta med ID og gammel dekoder. Leietaker må medbringe gyldig leiekontrakt.

Du finner informasjon på https://www.telia.no/ eller ved direkte henvendelse til kundeservice tlf. 21 54 54 54.

Nøkkelopplysninger om BL Blokka Mi Elvehavn Brygge

Fakturaadresse:

EHF: 891319932
fakturamottak@tobb.no

Besøksadresse:

Dyre Halses gate 3
7042 TRONDHEIM

Generell informasjon:

Juridisk navn: Borettslaget Blokka Mi Elvehavn Brygge
Kommunenr: 1601
Gårdsnr: 410
Bruksnr: 691
Borettslaget organisasjonsnummer: 891319932
Styrets epostadresse: styret@blokkami.no
Hjemmeside: http://www.blokkami.no/
Selskapsform: Borettslag
Byggeår: 2007
Antall leiligheter: 42 og 4 hybler (oversikt her)
Heis: Ja

Fellesfyring: Ja (fjernvarme)
Fellesvarmtvann: Ja (sentral varmesentral i Dyre Halses gate 5)
Dyrehold: Tillatt med inntil 2 dyr forutsatt ikke til sjenanse. Flere enn 2 dyr krever styrets godkjenning.

Forsikring
Tilbyder: Codan Forsikring AS
Polisenummer: 1095142

Husordensregler

Vedtekter

Informasjonsperm