Parkering

Borettslaget eier og forvalter 21 parkeringsplasser. 10 plasser er lokalisert i underetasjen, og 11 plasser er i 1. etasje. Styret i borettslaget råder over plassene, og leier de ut.

Alle plassene fikk fra april 2020 mulighet til elbillading. Se denne linken for informasjon. Ta kontakt med styret om det er interesse for dette: styret@blokkami.no

Eiere i borettslaget har fortrinnsrett på å leie alle 21 plassene. Deretter prioriteres leietakere i blokka. Til sist prioriteres eksterne leietakere uten tilknytning til blokka.

Blokka Mi har gjennom årene hatt godt belegg på utleie av våre plasser, både fra eiere og eksterne. Eksterne er hovedsaklig fra bedrifter og beboere i andre boligselskaper i nærområdet.

Styret håndterer alle forhold rundt utleie av parkeringsplassene. Dette innebærer tildeling, kontraktskriving, adgang til garasjeanlegget og håndtering av alle spørsmål om vedlikehold, leie og oppsigelse fra alle interessenter og leietakere.

Parkeringsplasser er fortrinnsvis et eiergode. Eiere som bor i blokka har derfor førsteprioritet og lavest månedsleie. Oppsigelsestid er normalt 3 måneder, men det kan avtales både kortere og lengre oppsigelsestid.

Alle i borettslaget kan søke om å leie plass.

Fremleie er ikke tillatt

På grunn av økte renter på vårt lån, øker leien fra 1. februar 2023. Månedlig leie blir fra februar 2023:

Beskrivelse Pris kr pr. mnd
Eiere som bor i blokka og selv benytter parkeringen 1 250,-
Leietaker som bor i blokka og selv benytter parkeringen 1 525,-
Eksterne som ikke har noen tilknytning til blokka 1 750,-