Renhold fellesareal

Renholdet besørges pr. juli 2017 av Mint Renhold AS med vask to ganger i uka.

Hele fellesarealet vaskes mandager. Torsdager utføres renhold av inngangspartiet.

Renholdet i hele blokka utføres i henhold til følgende arbeidsplan:

– rengjøring av alle frie flater på gulv
– gulvlister avtørres 1 gang pr. mnd ved behov
– gelender avtørres i trapp
– dørene til beboernes leiligheter avtørres ikke
– inngangsdør i glass pusses
– glassfeltet rundt inngangsdørene pusses ved bestilling
– speil i heis pusses
– heisriller rengjøres ved behov
– vaskbare flekker i nåhøyde på vegger og i heis fjernes

Varigheten av avtalen er på to år og oppsigelsestiden seks kalendermåneder.

Utført renhold blir kvittert på listen på informasjonstavla i inngangspartiet.

Rydding i korridorer:

Det er ikke tillatt å sette igjen ting i oppganger og andre deler av fellesarealet, bruk din bod eller kast dette. Brudd på dette kan medføre sanksjoner, se ordensreglene. Ingen eiendeler skal stå i fellesarealene, verken i korridorene eller i bodetasjen. Slike eiendeler vil flyttes og kastes uoppfordret.

Det er ikke tillatt å sette igjen ting i oppganger og andre deler av fellesarealet, bruk din bod eller kast dette. Brudd på dette kan medføre sanksjoner, se ordensreglene.