Nøkler – bestilling, låsing og sikkerhet, utlåsing

Låsing og sikkerhet

Det henstilles til alle beboere å være årvåkne i forbindelse med låsing av dører spesielt i kjellere og hoveddører. Man må også være sikre på at når man slipper personer inn i bygget så er dette personer som bor der. Besøkende skal kun slippes inn av den de skal besøke. Rømmings- og tilkomstveier må ikke blokkeres av emballasje, utstyr, sykler og lignende. Dette er viktig i forhold til sikkerheten i bygget.

Dørene i kjellerområdet samt ytterdører i 1. etasje er utstyrt med dørpumper og smekklås og vil derfor alltid låse seg automatisk. Det er viktig å påse at dette faktisk skjer og at det ikke står hindringer i veien slik at de ikke lukker skikkelig.

Bestille ekstra nøkler

Hvis du har behov for en ny/eventuelt flere nye nøkler til leiligheten, kan du gå inn på TOBBs hjemmeside og bestille direkte. Laging av nøkler og eventuelt postoppkrav (ved ønske om at den sendes hjem til deg) medfører en kostnad. Husk å oppgi korrekt system-/nøkkelnummer som står på nøkkelen. Styret oppgir nummeret ved henvendelse fra andelseiere, men legger det ikke ut på hjemmesiden av sikkerhetshensyn.

Mistet nøkkel?

Securitas kan sørge for innlåsing i leilighet hvis man låser seg ute. Ring 2297 1077. Forvent å vise gyldig legitimasjon. Tjenesten koster per september 2021 kr. 750,- ex. mva. (med forbehold om endring fra nevnte dato). I tillegg kommer kostnad ved rekommandert sending (postens satser).

Dette ‘nødnummeret’ kan benyttes når du har behov for hjelp til å komme inn i bygget/leiligheten. Nummeret er døgnkontinuerlig betjent og besvares av vaktlederfunksjonen hos Securitas. Du må identifisere deg og redegjøre for tilhørigheten til BL Blokka Mi Elvehavn Brygge. Tjenesten vil bli belastet med et gebyr som må betales av den som ber om bistand.