Heis

Vi har heis levert av OTIS.

Heisen har seks servicebesøk i året. Vi har en avtale med ThyssenKrupp på service via vår forvalter, TOBB.

Følg anvisningene i heisen ved heisstans og via alarmknappen vil det bli opprettet 2-veis kommunikasjon med vaktsentral,  som vil sende ut folk for å hjelpe de som sitter i heisen.

Det kan ta litt tid å opprette forbindelse da alarmsentralen kan befinne seg i utlandet. Forbli rolig ved heisstans og ikke bruk heisen ved brann!

Ved inn- og utflytting har styret nøkler som holder døren til heisen åpen. Nøklene kan lånes mot deponering av husansvarlig i blokka.

Heisen er vår dyreste tekniske innretning. Behandle denne med tilstrekkelig aktsomhet. Følg heisregler oppslått i og ved heisen.

Heisreglene fins også her.

Ved heisstopp vil du ikke ha tilgang til din bod i underetasjen. Men man kan komme inn via parkeringsporten i underetasje ved Portalen. For at du skal få åpnet parkeringsporten må du melde inn ditt mobilnummer sammen med andelsnummer til parkeringsansvarlig. Da får du åpnet parkeringsporten med din mobiltelefon.

Ved hærverk eller annen ramponering av heis, vil den som utfører dette måtte betale reparasjon og utrykning. Det vil i tillegg kunne bli reaksjoner i form av advarsler eller i ytterste konsekvens krav om fraflytting.

Ved heisstans skal styremedlem i blokka kontaktes. 
Beboere kan ikke på egen hånd rekvirere service eller oppstart av heis unntatt i de tilfeller der det sitter folk fast i heisen. Telefonnummer står ved oppslag ved inngangspartiet.