Forvalter og felleskostnader

Vår forvalter er TOBB Eiendomsforvaltning AS.

De har forretningsføreroppgavene til borettslaget. Har du spørsmål angående din faktura eller andre forvaltningsmessige saker ta kontakt med TOBB.

TOBB forvaltning kontaktes på 73 83 15 00 eller på info@tobb.no.

Har du spørsmål angående felleskostnader, nøkler, takst, ansvar osv. besøk tobb.no.

Felleskostnader

Kostnader med driften av huset som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, fordeles mellom andelseierne etter en brøk basert på leilighetsareal. Den enkelte andelseier skal betale a-kontobeløp fastsatt av boligeierne på generalforsamlingen eller av styret til dekning av sin andel av felleskostnadene. BL Blokka Mis felleskostnader dekker det som er alminnelig i kollektive boformer: utgifter til drift av bygget (vedlikehold, forsikring, rengjøring, boning, maling, strøm, renovasjon, revisjon-, forvaltning- og vaktmestertjenester); TV og internett og styrehonorar. Varmtvann i form av tappevann (dusj og kjøkken) samt oppvarming (fjernvarme) er også inkludert i felleskostnadene. A-kontobeløpet dekker også avsetning av midler til fremtidig vedlikehold. Fordi Blokka Mi er et borettslag, ikke selveierleiligheter, er kommunale avgifter slikt som eiendomsskatt, renovasjon, vann- og avløpsavgifter inkl. i felleskostnadene. Felleskostnadene inndrives gjennom månedlige innbetalinger. Det er mulighet i nettbanken å betale via AvtaleGiro og eFaktura.