Økonomi – budsjett 2021

Økonomisk status og styrets kommentar til budsjett for 2021.

Inntekter:  

BL Blokka Mi har redusert felleskostnader kapitaldel fra kr. 3 235 000 i 2020 til kr. 2 650 000 i 2021. Dette forutsetter estimert rente på 1,20 %. Dette vil da dekke både avdrag (kr. 2 038 0000) og renter (kr. 632 300).

Felleskostnader kapitaldel økes med 1 % fra 2020 til 2021, altså fra kr. 985 000 til kr. 994 850.

Vedlikeholdsfond økes med 100 % fra kr. 50 000 til kr. 100 000. Økningen skyldes økt behov for vedlikehold fremover. Vi baserer dette på blant annet vedlikeholdsplan for Blokka Mi som Din vaktmester har utarbeidet.

Tillegg Kabel-TV/internett – økes med kr. 14 pr enhet pr mnd. Altså øking fra kr. 199 000 kr til kr. 205 914.

Oppsummert vil dette redusere Blokka MI sine inntekter med kr. 518 236 årlig. Dette tilsvarer en årlig reduksjon på kr. 12 338 (518236/42) i felleskostnader for beboerne i Blokka Mi (vil variere noe ift. andelsbrøk). Så det blir «billigere» å bo i Blokka Mi i 2021.

Kostnader:

På kostnadssiden er rentekostnadene tilpasset estimert rente på 1,20 %. Til periodisk vedlikehold er det avsatt kr. 250 000 i 2021. Dette skal gå til vedlikehold av blant annet trappehus (estimert kr. 30 000), bytte til led-lys i kjeller (estimert kr. 45 000). Undersøkelse og utbedring av ventilasjonsanlegget vil være den største kostnaden, her behøves ytterligere undersøkelser for å kunne vite hvilke utbedringer som må gjøres og til hvilken pris.

Budsjett 2021 sendes alle andelseiere på epost. I tillegg mottar eiere registrert med adresse utenfor BL varsel i ordinær post fra vår forvalter, TOBB.