Postkasseskilt, porttelefon og navnetavle

Postkasseskilt

Borettslaget Blokka Mi Elvehavn Brygge er et flott og tiltalende bosted.

Styret jobber for et presentabelt og tiltalende inngangsparti.

Av den grunn følger styret opp skiltingen av postkassene. Det betyr at styret ordner med nytt skilt GRATIS og uoppfordret for våre beboere.

Porttelefon

Porttelefon styres via mobiltelefon. Når noen ringer på fra hovedinngangen skal innmeldt telefon ringe. Nummer på tavle korresponderer med leilighetsnummer. Hyblene har egne nummer som er oppført nederst på utendørs navnetavle.

Døra åpnes med å svare for så å trykke # (firkant) etterfulgt av 61.

For å melde inn et nytt mobilnummer, ta kontakt med styret på styret@blokkami.no. Kun ett (1) nummer kan være koblet opp mot porttelefon.

Navnetavle

Utendørs navnetavle er kun merket med nummer på leilighetene. Det betyr at det ikke er mulig å endre skiltene. Opplys nummeret på leiligheten, så ringer besøkende opp beboer fra porttelefonen.

Merk at hyblene er et unntak da de ikke har egne nummer som korresponderer med leilighetsnummer.