Vaktmester

BL Blokka Mi har en avtale med Din Vaktmester AS på levering av vaktmestertjenester. Har du noe du mener bør ordnes eller har noen spørsmål, ta kontakt med styret.

Vaktmester følger opp vedlikehold, ettersyn og drifting av bygget. Sentrale oppgaver er ansvaret for og drift av alle tekniske anlegg og installasjoner i bygget, for eksempel å ivareta å justere ventilasjon og fjernvarmeanlegg, etterse låssystemer og elektriske anlegg samt ivareta brannsikkerheten etter gjeldende lover og bestemmelser. I tillegg er vaktmester ansvarlig for snørydding og strøing utenfor sameiet vinterstid, samt feiing og rengjøring på vårparten.

Vis a vis styret er vaktmester en rådgiver om forhold rundt driften og vedlikeholdet av bygningen, samt kontaktpunkt når styret ønsker å innhente tilbud på tjenester.

Vaktmester har ikke ansvar i leilighetene, men kan være behjelpelig med å utføre private småoppdrag. Prisen avtales da direkte.

Telefon:              947 94 353

E-post:                 havard.jorstad@dinvaktmester.no