Kommunikasjonsløsning

Borettslaget har tegnet fellesavtale med Get av TV og bredbånd for perioden 2018-2021. Avtalen dekkes via felleskostnader.

Har du problemer sjekk driftsmeldinger eller ring kundeservice på 21 54 54 54.

Den enkelte eier (og leietaker) administrerer eget abonnement og har mulighet til oppgradering utover grunnpakken.

I avtalen kan hver enkelt beboer velge mellom følgende:

(1) Kun internett (350 Mbit/s)
(2) Kun TV (110 kanalpoeng)
(3) Kombinasjon av TV og internett (50 kanalpoeng og 250 Mbit/s).

Alle oppgraderinger skjer individuelt og bekostes av beboer. Oppgradering skjer via Min Side.

Telefon             21 54 54 54

Nett                    Get Kundeservice

Siden gir god informasjon om vanlige kundespørsmål. Det er også mulig å snakke med en kundebehandler interaktivt.

Porttelefon

Porttelefon er levert av NIAS og styres via mobiltelefon. Når noen ringer på fra hovedinngangen skal innmeldt telefon ringe. Nummer på tavle korresponderer med leilighetsnummer. Hyblene har egne nummer som er oppført nederst på utendørs navnetavle.

Døra åpnes med å svare for så å trykke # (firkant) etterfulgt av 61.

For å melde inn et nytt mobilnummer, ta kontakt med styret på styret@blokkami.no. Kun ett (1) nummer kan være koblet opp mot porttelefon.

Ringeapparat er kun merket med nummer på leilighetene.