Ny låneavtale fra 01.01.2023

Styret har tegnet ny låneavtale med DNB.

Avtalen reduserer avdragene til kr. 1 million pr. år på hovedlånet, ned fra kr. 1,9 millioner. På garasjelånet reduseres avdraget med kr. 120 000 for 2023. Reduksjonen gjør at felleskostnadene kan holdes på et forsvarlig nivå for våre beboere og eiere.

Styret har kommentert den nye avtalen her.

About the Author

blokkami

Hjemmesiden til Borettslaget Blokka Mi Elvehavn Brygge