Fullmaktsskjema vedlikehold

Fullmakt følger vedtakstekst ved generalforsamlingen 19.06.2019.

Det er frivillig å inngi fullmakt til styret for adgang til leiligheten. Fullmakten finnes her.

Med denne fullmakten gir andelseier styret og/eller dets samarbeidspartnere tillatelse på generelt grunnlag til å låse seg inn for å utføre periodisk vedlikehold. Tillatelsen gjelder for inntil ett (1) år om gangen.

Vedlikeholdet skal varsles med minimum 14 dager og med
påminnelser om dette via epost, SMS, på hjemmeside, oppslag i bygget og skriftlig varsel i postkasse .

Når generell fullmakt er gitt kan likevel andelseier underveis trekke tilbake fullmakten. Det er andelseiers plikt å følge med på varslet vedlikehold og hvis aktuelt trekke tilbake fullmakten. Ved eierskifte opphører fullmakten for den aktuelle andelen.

Styret skal gi skriftlig forhåndsvarsel med rimelig frist, minimum 14 dager. Med skriftlig varsel menes epost, SMS og papir.

Skjemaet leveres/sendes undertegnet pr. epost til: styret@blokkami.no
eller i postkasse merket Hildegunn Eikefjord Kløvning.

About the Author

blokkami

Hjemmesiden til Borettslaget Blokka Mi Elvehavn Brygge