• Featured entry

Retting i varmesentral

Etter en lengre tids søken lyktes det Bravida, servicepartner i nummer 5, å skaffe en varmeveksler som passet inn. Det gjorde at vi slipper store og svært kostbare ombygginger av varmeanlegget. Varmeveksler og ekspansjonskar ble byttet 6. mai.

Varmesentralen, lokalisert i nummer 5, leverer varmtvann til oppvarming, dusj- og tappevann til Dyre Halses gate 3, 5 og 5 (totalt rundt 150 leiligheter). Det er derfor helt avgjørende at anlegget fungerer til enhver tid. I vinter var det noen utfordringer med varmeveksler, noe som medførte redusert varmepådrag ut i leilighetene.

Anlegget er fra byggeår 2006. Selv om det er kontinuerlig fulgt opp, er det alltid er spørsmål om å finne deler som fungerer i et aldrende anlegg. På et tidspunkt blir det naturlig å oppgradere hele varmeanlegget.

Det samme gjelder ventilasjonen, som har mangler ved avtrekk i kjøkkenhetta. Dette kan skyldes manglende rengjøring av filter (ansvaret er den enkelte seksjonseier) samt evt montering av motorisert kjøkkenhette (skal IKKE monteres hos oss da det forstyrrer luftstrømmen i anlegget).

Styret kartlegger dette i løpet av mai.

About the Author

blokkami

Hjemmesiden til Borettslaget Blokka Mi Elvehavn Brygge