Befaring alle leiligheter torsdag 3. juni

Det er behov for å kartlegge status på kjøkkenhettene hos oss (også kalt kjøkkenventilator). Kjøkkenhettene er avgjørende for normal fungering av ventilasjonsanlegget.

Det blir derfor befaring fra Din Vaktmester AS og Nova Drift AS torsdag 3. juni fra kl 08.

Styret deler ut en hovednøkkel. Om noen ønsker å reservere seg, være tilstede, be om et særskilt tidspunkt, ta kontakt på denne eposten.

Alle 42 leilighetene og de 4 hyblene inspiseres på samme dag. Oppsummering/rapport fra gjennomgangen vi da gi et godt grunnlag for en beslutning på eventuelle øvrige investeringer.

Det blir delt ut informasjon i hver postkasse, slått opp informasjon i inngangsparti og heis, samt lagt ut på vår hjemmeside.

Minner om mulighet for å inngi en forhåndsfullmakt: https://blokkami.no/2021/05/09/fullmaktsskjema-vedlikehold/

About the Author

blokkami

Hjemmesiden til Borettslaget Blokka Mi Elvehavn Brygge