Vedlikehold: Vannsjekken og høytrykksspyling av avløpsrør og rens ventilasjon

I mars foregår det vesentlig vedlikehold av bygningsmassen i form av (1) vannsjekken og (2) rens av avløp og ventilasjon.

Utførlig informasjon av hele vedlikeholdsprosjektet fins her.

Datoene og fremdriftsplan er klare:

(1) VANNSJEKKEN: Torsdag 1. og tirsdag 6. mars

1. mars i tidsrommet kl 08-11: Leilighetene i 2., 3. , 4. og 5. etasje (unntatt nr. 25 og 26).

6. mars i tidsrommet kl 08-11: Leilighetene i 5. etasje (gjelder nr. 25 og 26), 6. etasje. 7. etasje og 8. etasje.

Tidsplanen er tilsendt eier pr. post, epost og lagt i alle postkassene. Elektronisk utgave fins her.

Viktig informasjon om vannsjekken fins her. Fullmakten fins på side 2 i den utdelte brosjyren tilsendt alle eiere.

Merk dette:
Vannsjekken går ikke innunder nødvendig ettersyn av utstyr borettslaget har vedlikeholdsansvaret for. Bestemmelsen i vedtektenes 5-2 (se nedenfor) kan derfor ikke benyttes, og vi er avhengig av å få fullmakter der beboer selv ikke kan være hjemme.

Fullmakt: Benytt informasjonsbrosjyren, fyll ut navn, leilighet- og tlf.nr. Signer under. Fullmakt legges i postkassen til styremedlem Mathias Malones i postkasse nummer nr. 6 senest kl. 08.00 inspeksjonsdagen. Evt. samarbeid med nabo. Hovednøkkel benyttes der hvor fullmakt er utstedt. VED UTLEIE må leietaker gi fullmakt.

Om tidspunktet ikke passer, kan eier i absolutte nødsfall ta kontakt med Einar Bruland i TOBB: 92 80 57 63.

(2) HØYTRYKKSPYLING AV AVLØPSRØR OG RENS AV VENTILASJON: Mandag 5. og tirsdag 6. mars

Arbeidet utføres i hele blokka, begge dager og tar ca. 30 minutter i hver leilighet. Tidsrommet blir avklart om kort tid.

Informasjon er tilsendt eier pr. epost og lagt i alle postkassene.

To viktige dokumenter:

– FREMDRIFTSPLAN

– VIKTIG INFORMASJON SOM ALLE MÅ LESE

Merk at det ikker nødvendig å dele ut sin nøkkel til vaktmester – styret deler ut en hovednøkkel.

Tilgjengelighet: Utførende Power Clean må ha tilgang til ALLE leilighetene.
Det ryddes og rengjøres i oppvaskbenk og i servantskap på bad. Ta av slukristen og rengjør sluk. Gi tilgang til ‘rør i rør-skap’.

GENERELT

Styret gjør oppmerksom på at alle andelseiere plikter å gjøre sin leilighet tilgjengelig for vedlikehold nevnt i i pkt 2.

Vedtektenes 5-2 (4): http://blokkami.no/wp-content/uploads/2017/10/VEDTEKTER.-BL-Blokka-Mi-01.09.2016.pdf

 «Andelseieren skal gi adgang til boligen slik at borettslaget kan utføre sin vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og utføring av arbeid skal gjennomføres slik at det ikke er til unødig ulempe for andelseieren eller annen bruker av boligen.»

Styret deler ut en hovednøkkel til utførende (TOBB og Power Clean). Om noen ønsker at vår vaktmester skal være tilstede under vedlikeholdet, vennligst ta kontakt med styret: styret@blokkami.no

About the Author

blokkami

Hjemmesiden til Borettslaget Blokka Mi Elvehavn Brygge