Undersøkelse TV- og internett – svar ønskes

Styret har fremforhandlet en ny TV- og internettavtale for perioden 2018-2021.

Avalen har to valg:

  1. Hele blokka tilbys både TV og Internett samlet (250 mbits) for kr. 349,- pr. mnd.
    For denne prisen, må alle eiere være med på avtalen med samme leveranse.
  2. Hver beboer i Blokka Mi kan fritt kan velge mellom: (prisen for hvert valg er kr. 369,- pr. mnd).
    – TV og internett samlet (250 mbits)
    – kun TV (ekstra mange kanaler)
    – kun internett (350 mbits)

Hvor mange av våre beboere ønsker å kutte ut TV?

Hvor mange av våre eiere/beboere er interessert i å bestille kun internett mot ekstra kr. 20,- pr. mnd i abonnementsvederlag?

Styret har laget en spørreundersøkelse som beboere og eiere blokka kan svare på. Undersøkelsen tar for seg avtalen på TV og internett, samt vår hjemmeside:

Nettversjon:

https://docs.google.com/forms/d/1BwP66ch92I8NquOP-tdt267auus602fF8PEIL3nc730/edit?usp=sharing

Papirversjon (som også legges i alle postkassene. Legges i postkasse nr. 6, Mathias Malones):

Papirversjon undersøkelse TV og internett 06.02.2018

BORETTSLAGET BLOKKA MI ELVEHAVN BRYGGE
styret

About the Author

blokkami

Hjemmesiden til Borettslaget Blokka Mi Elvehavn Brygge