Omkobling til Get mandag 16. april

Styret har tegnet ny avtale med Get for perioden 2018-2021 på leveranse av internett og TV/strømmetjenester.

Get opplyser at hele BL Blokka Mi Elvehavn Brygge kobles om mandag 16. april – fra kl 08.

Avtalen med Get innebærer at våre beboere i hver leilighet fritt kan bestemme om de ønsker kun internett, kun TV eller kombinasjon (internett og TV). Netthastighet blir minimum 250 Mbit/s.

De beboere som ønsker kun internett eller kun TV bes ta kontakt med styret: styret@blokkami.no

Ved omkoblingen kommer en tekniker inn i leiligheten og monterer ny hjemmesentral (boksen på veggen) og ny dekoder. Montørene får utlevert en hovednøkkel. De som ønsker å være tilstede, tar kontakt med styret.

Oppfordrer alle som har opptak på Canal Digitals PVR-dekoder å se eller lagre opptakene (hvis mulig). Opptakene forsvinner med overgangen til Get da Canal Digital – hos oss – ikke har opptak i nettskyen. Get tilbyr lagring (PVR) i skyen i den nye avtalen.

About the Author

blokkami

Hjemmesiden til Borettslaget Blokka Mi Elvehavn Brygge