Stans i ventilasjon og varmtvann

Det skal utføres servicearbeid på ventilasjon og varmesentral i uke 3 og 4.

Tidene er som følger:

1 Ventilasjon torsdag 20. januar kl 07-15

Bytte av automatikk ventilasjon. Det blir nedstengt ventilasjon ca. kl 07-15.

2 Varmesentral tirsdag 25. januar kl 07-15

Bytte av automatikk for tappevann og varmeanlegg. Det skal etableres vakuuumutskiller for å bedre sirkulasjonen i anlegget. https://blokkami.no/2021/12/13/montering-av-vakuumutskiller/

MERK:

Tappevann kan bli påvirket hvis buffertankene blir tømt før ny automatikk er i drift.

Det kan bli kaldt tappevann mellom kl 08-11.

Varmeanlegget mister sirkulasjon ut til leiligheter i tidsrommet kl 08-11.

Informasjonen slås opp i inngangspartiet og sendes på e-post.

Takk for samarbeidet for å holde vår tekniske infrastruktur i topp stand.

BL BLOKKA MI ELVEHAVN BRYGGE

styret

About the Author

blokkami

Hjemmesiden til Borettslaget Blokka Mi Elvehavn Brygge