Montering av vakuumutskiller

Styrt i vårt nabobygg (Dyre Halses gate 5) har vedtatt å montere en vakumutskiller på vårt varmeanlegg.

BL Blokka Mi Elvehavn Brygge mottar oppvarming og varmt tappe- og dusjvann fra varmesentral i Dyre Halses gate 5. Varmesentralen omfatter omkring 160 boenheter (Dyre Halses gate 3, 5 og 7).

I anlegget kan det komme luft. Luftansamlinger over tid fører til dårlig sirkulasjon og at beboere kan miste varmeeffekt. Ved å eliminere luft i anlegget, øker både sirkulasjon og varmeutvinning i anlegget.

I siste kuldeperiode i begynnelsen av desember, opplevde noen av vår eleiligheter redusert oppvarming (tappe- og dusjvann var på normalt nivå). Dette skyldes trolig dårlig sirkulasjon på grunn av luftansamlinger. I teknisk rom har verdier på trykk og temperatur vært normale.

Styret vet at det alltid vil foregå ombygginger, tilpassinger, service og vedlikehold som vil føre til at det kommer luft inn i anleggene. Derfor bestiller det utstyr som begrenser luft i anlegget.

Det er serviceselskapet Caverion som monterer vakuumutskiller. Caverion har veldig god erfaring med å montere vakuumutskillere på større anlegg.

Vento V 6.1E Connect Vakuumutskiller skal være godt egnet til vårt anlegg. Den har et arbeidsområde fra 1,5 til 3,5 bar.

Denne kombinert med ventilsett for automatisk etterfylling, vil den ta ut luft av vann man etterfyller inn i anlegget også. (Pleno P BA4R Ventilsett F/autom).

Montering skjer over nyttår.

About the Author

blokkami

Hjemmesiden til Borettslaget Blokka Mi Elvehavn Brygge