Innbruddsforsøk

Vi har nylig opplevd forsøk på innbrudd i våre boder (ca. 13. februar 2021).

Styret ber våre beboere sjekke bodene. Meld fra om evt innbrudd til både styret, og anmeld det til politiet.

Flere av våre nabobygg har også dessverre opplevd innbrudd i bodene i den seneste tiden.

About the Author

blokkami

Hjemmesiden til Borettslaget Blokka Mi Elvehavn Brygge