Fjernvarme til oppvarming

Noen ord om fjernvarmen til oppvarming:

Noen hos oss opplever varmetap i gulvvarmen, særlig ved sterk kulde. Tilførselen av fjernvarme er rapportert som normal, og opplevd varmetap ved sterk kulde kan skyldes at våre leiligheter ikke er tette. BL Blokka Mi mottok en kompensasjon på dette i et rettsforlik med utbygger Kaibygg 1 Nedre Elvehavn.

Opplevd varmetap kan også skyldes fortetting av fjernvarmerør i leiligheten, som hindrer sirkulasjon av varmtvann og opplevd varme. Det er særlig ved perioder med lav sirkulasjon (lavt varmepådrag) over lengre tid som kan medføre at det legger seg magnetitt til rørene som struper gjennomstrømningen.

Det er mulig å få en rørlegger til å se på dette. Flere hos oss har bestilt rørlegger og fått luftet/fjerner magnetitt i rørene på stua og badet. Det rapporteres om betydelig forbedring i varmetilgangen.

Da får man også fjernet eventuelle luftlommer, og som er normalt forekommer når årene går. En rørlegger bruker omkring 1 time på å vedlikeholde fjernvarmerørene leiligheten. Kan anbefale rørlegger Granbo (som sameiet bruker): https://www.granbovvs.no/

Da tiltaket ikke er et kollektivt ansvar, og må utføres av den enkelte, må andelseier ta initiativ og bekoste dette.

About the Author

blokkami

Hjemmesiden til Borettslaget Blokka Mi Elvehavn Brygge