Overflatecontainer 2. halvår 2017

Datoer for utsett av en 20 kubikk overflatecontainer andre halvår 2017 i Dyre Halses gate, plasseres på åpen plass mellom blokk 12 og 14.

Både utsett og retur av container er fra kl 09:00 til kl 09:00:

Mandag 03.07 – tirsdag 04.07
Onsdag 02.08 – torsdag 03.08
Onsdag 06.09 – torsdag 07.09
Mandag 02.10 – tirsdag 03.10
Tirsdag 07.11 – onsdag 08.11
Onsdag 06.12 – torsdag 07.12

NB! Det er ikke tillatt å kaste miljø- og spesialavfall i containeren.
Benytt egne miljøstasjoner og returpunkt til dette!

Elektrisk avfall skal ikke kastes i container, men leveres gratis til en elektronikkforhandler.

About the Author

blokkami

Hjemmesiden til Borettslaget Blokka Mi Elvehavn Brygge