Generalforsamling 2023

Ordinær generalforsamling 2023 ble arrangert 29. mars på vårt vante møtested i Dyre Halses gate 8.

I tillegg til fysisk oppmøte, var det mulig å delta digitalt via Google Meet.

Møtet varte i drøye to timer. Regnskap, årsmelding og planlagte vedlikeholdstiltak ble grundig gjennomgått.

Vedtektene ble endret med en tilføyelse i pkt 6-2 (2), der det nå heter at et eventuelt tvangssalg vil skje uten ugrunnet opphold ved manglende innbetaling av felleskostnader. Bestemmelsen understreker forretningsførers ansvar i å avpasse evt varsel om tvangssalg slik at BL i størst mulig grad unngår å tape midler ved manglende innbetaling av felleskostnader.

Protokoll og oppdaterte vedtekter blir sendt ut til alle andelseiere.

Vedtektene er tilgjengelig her.

About the Author

blokkami

Hjemmesiden til Borettslaget Blokka Mi Elvehavn Brygge