Arbeid i varmesentral

Det foregår nå rensing av vannet i varmeanlegget i Dyre Halses gate 5, som forsyner varmtvann og oppvarming til BL Blokka Mi Elvehavn Brygge. 

Det er bruk av kjemi og filter.

Kjemien virker slik at den løser opp magnetitt, slam og biofilm som har satt seg i anlegget, i tillegg til at den virker korrosjonsbremsende (hindre rust) og skal forebygge mot biologisk vekst i anlegget.

Delstrømsfilteret tar ut de oppløste partiklene og må antakeligvis byttes ganske hyppig rett etter rensing.

Det er god økonomi i å ha god kvalitet på vannet i anlegget, ikke bare i forhold til driftsikkerhet og levetid på pumper og ventiler etc. Magnetitt og biofilm legger seg gjerne som et isolasjonslag i varmeavgiverne(gulvvarmerør, radiatorer, ventilasjonsbatteri) noe som gjør at man over tid må øke temperaturene i anleggene for å oppnå samme effektivitet. 

Styret har gitt grønt lys for å skifte det antall filter og bruk av kjemi som er nødvendig. 

Deretter er det en vurdering om vi skal inn i leilighetene. Det ene er smuss og dritt i ventiler, noe som kan være en årsak her. En annen årsak er at anlegget trolig ikke lenger er riktig innregulert da noen leiligheter har.

I et varmeanlegg på denne størrelsen er det en rekke innreguleringsventiler. Disse skal sørge for riktig trykkfall (og vannmengde) ut til de ulike delene eller leiligheten i anlegget. Dersom man har et anlegg som har litt utfordringer, er det ikke uvanlig at beboere(eller driftere eller rørleggere uten riktig kompetanse) justerer på ventilene for å få løst problemet. Utfordringen er at når man åpner en ventil et sted, så «stjeler» man vann fra et annet sted. Plutselig er man inne i en uheldig situasjon hvor man åpner opp ulike ventiler etter hvert som problemene forplanter seg i anlegget.

Dersom dette er tilfelle, så må rørlegger inn i FDV-dokumentasjon for innreguleringsprotokoll som viser original innstilling på de ulike ventilene, og kontrollere alle ventiler i anlegget opp mot innreguleringsprotokoll.

About the Author

blokkami

Hjemmesiden til Borettslaget Blokka Mi Elvehavn Brygge