Stans i varmtvann fredag 17. juni kl 09-12

Endelig skal det monteres nye pumper i varmesentralen. Pumpene sviktet i pinsa.

En sirkulasjonspumpe har siden kjørt på halv maskin. Det har derfor vært tilgang på noe varmtvann, tilstrekkelig for å dusje.

Nå skal tilførselen igjen bli normal.

Arbeidet krever en stans i forsyning av varmtvann mellom kl 09-12 fredag 17. juni.

Etter kl 12 vil man oppleve luft i anlegget (som vil gå over), samt begrenset mengde varmtvann inntil varmtvannsberedere fylles opp med tilstrekkelig kapasitet.

Takk for utvist forståelse og tålmodighet i perioden med begrenset tilgang til varmtvann. Nå bygges det inne en backup som skal hindre samme type driftsbrudd.

About the Author

blokkami

Hjemmesiden til Borettslaget Blokka Mi Elvehavn Brygge