Varmtvann – oppdatering 6. juni

Det lyktes rørlegger sent søndag 5. juni – etter mange timers prøving og feiling – å få satt inn en sirkulasjonspumpe som bidrar til økte mengder og temperatur av varmtvann i anlegget. Dette får holde til arbeidshverdagen igjen kaller.

Fordi rørlegger ikke fikk tak i tilsvarende sirkulasjonspumpe, ble sirkulasjonspumpe til tappevann demontert og satt inn som en nødløsning. Rørlegger byttet ut pumpe varmtvann, da denne var defekt.

Fjernvarmemotor (styrer pådrag til varmtvann) hadde låst seg. Rørlegger fikk denne i gang igjen, men den skiftes for være på den sikre siden.

Anlegget skal snarest mulig kontrolleres av Caverion for både trykk, temperatur, vekslere og pumper.

Det har vært mange henvendelser på manglende varmtvann, noe som er fullt forståelig. Varmesentralen er underlagt en serviceavtale, men det kan skje at komponenter svikter. Denne gang sviktet sirkulasjonspumpa i et anlegg som besørger 150 leiligheter. Anlegget skal gjennomgås slik at dette ikke inntreffer igjen.


About the Author

blokkami

Hjemmesiden til Borettslaget Blokka Mi Elvehavn Brygge