Innbrudd boder 20. februar 2022

Dessverre opplevde vi et innbrudd i noen av BLs boder.

Innbruddet har skjedd natt til søndag 20. februar.

Vårt styre har ikke blitt orientert da styret i Eierseksjonssameiet Dyre Halses gate 2-4 feilaktig har trodd at bodene tilhører de.

Styret i eierseksjonssameiet har anmeldt innbruddet. Vårt styre arbeider nå med å få brakt på det rene hvordan dette kunne finne sted, og få innsikt i innlevert anmeldelse.

Omfanget er heldigvis begrenset. Det ser ut som kun to boder er rammet (begge eiere opplyser at lite ser ut til å være forsvunnet, skadene på dørene er også begrenset).

Inngangsdøra til bodarealet har derimot fått seg en real omgang. Se vedlagte bilder.

Bodarealet er lokalisert i kjeller i passasjen mot Dyre Halses gate 2-4. Alle øvrig boder er sjekket og funnet i orden.

Eiere av de to berørte bodene er kontaktet og bedt om å anmelde forholdet, uavhengig av om noe er stjålet. De øvrige eiere i samme bodareal bes også sjekke sine boder, for ordens skyld.

Styret sjekker kameraovervåkingen, politianmelder innbruddet og sender bud på takstmann for å starte prosessen med retting.

About the Author

blokkami

Hjemmesiden til Borettslaget Blokka Mi Elvehavn Brygge