Budsjett 2021

Styret har vedtatt et budsjett for 2021 som medfører lavere kostnader for våre andelseiere, sammenliknet med 2020.

Varsel om endring i budsjett 2021 sendes til alle eiere som styret har epost til. TOBB sender varselet til eiere som har adresse utenfor boligselskapet. Noen hovedtrekk budsjett 2021:

Inntekter:  

BL Blokka Mi har redusert felleskostnader kapitaldel fra kr. 3 235 000,- i 2020 til kr. 2 650 000,- i 2021. Dette forutsetter estimert rente på 1,20 %. Dette vil da dekke både avdrag (kr. 2 038 0000,-) og renter (kr. 632 300,-).

Felleskostnadenes kapitaldel reduseres med 17,5 % fra kr. 3 235 000.- til kr. 2 650 000,-. Felleskostnadene driftsdel økes med 1 % fra 2020 til 2021, altså fra kr. 985 000,- til kr. 994 850,-.

Vedlikeholdsfond økes med 100 % fra kr. 50 000,- til kr. 100 000,-. Økningen skyldes økt behov for vedlikehold fremover. Vi baserer dette på blant annet vedlikeholdsplan for Blokka Mi som Din vaktmester har utarbeidet.

Tillegg Kabel-TV/internett økes med kr. 14,- pr. enhet pr. mnd, altså en øking fra kr. 199 000,- til kr. 205 914,-. Dette følger avtale med tilbyder Telia.

Oppsummert vil dette redusere Blokka Mi sine inntekter med kr. 518 236,-årlig. Dette tilsvarer en årlig reduksjon på kr. 12 338,- (518236/42) i felleskostnader for beboerne i Blokka Mi (vil variere noe ift. andelsbrøk). Så det blir «billigere» å bo i BL Blokka Mi i 2021.

Kostnader:

På kostnadssiden er rentekostnadene tilpasset estimert rente på 1,20 %. Til periodisk vedlikehold er det avsatt kr. 250 000,- i 2021. Dette skal gå til vedlikehold av blant annet trappehus (estimert kr. 30 000,-), bytte til LED-lys i kjeller (estimert kr. 45 000,-). Undersøkelse og utbedring av ventilasjonsanlegget vil være den største kostnaden, her behøves ytterligere undersøkelser for å kunne vite hvilke utbedringer som må gjøres og til hvilken pris. Styret er oppsatt på å få ventilasjonen til å fungere som normalt igjen hos oss.

About the Author

blokkami

Hjemmesiden til Borettslaget Blokka Mi Elvehavn Brygge