Budsjett 2021

Styret har vedtatt et budsjett for 2021 som medfører lavere kostnader for våre andelseiere, sammenliknet med 2020.

Budsjett 2021 – som alle andelseiere mottar pr. ordinær post – er kommentert av styret. Noen hovedtrekk:

Inntekter:  

BL Blokka Mi har redusert felleskostnader kapitaldel fra 3 235 000 kr i 2020 til 2 650 000 kr i 2021. Dette forutsetter estimert rente på 1,20%. Dette vil da dekke både avdrag ( 2 038 0000 kr) og renter (632 300 kr).

Felleskostnader kapitaldel økes med 1% fra 2020 til 2021, altså fra kroner 985 000 kr til 994 850 kr.

Vedlikeholdsfond økes med 100% fra 50 000 kr til 100 000 kr. Økningen skyldes økt behov for vedlikehold fremover. Vi baserer dette på blant annet vedlikeholdsplan for Blokka Mi som Din vaktmester har utarbeidet.

Tillegg Kabel-TV/internett – økes med 14 kr pr enhet pr mnd. Altså øking fra 199 000 kr til 205 914 kr.

Oppsummert vil dette redusere Blokka MI sine inntekter med 518 236 kr årlig. Dette tilsvarer en årlig reduksjon på 12 338 kr (518236/42) i felleskostnader for beboerne i Blokka MI (vil variere noe ift. andelsbrøk). Så det blir «billigere» å bo i Blokka Mi i 2021.

Kostnader:

På kostnadssiden er rentekostnadene tilpasset estimert rente på 1,20 %. Til periodisk vedlikehold er det avsatt 250 000 kr i 2021. Dette skal gå til vedlikehold av blant annet trappehus (estimert 30 000 kr), bytte til LED-lys i kjeller (estimert 45 000 kr). Undersøkelse og utbedring av ventilasjonsanlegget vil være den største kostnaden, her behøves ytterligere undersøkelser for å kunne vite hvilke utbedringer som må gjøres og til hvilken pris. Styret er oppsatt på å få ventilasjonen til å fungere som normalt igjen hos oss.

About the Author

blokkami

Hjemmesiden til Borettslaget Blokka Mi Elvehavn Brygge