Bokvalitet Nedre Elvehavn

Vil du delta i forskningsprosjektet ”Bokvalitet – et casestudie av Miljøbyen Granås og Nedre Elvehavn”?

Hvem er jeg?

Mitt navn er Martine Leonora Moe og jeg er mastergradsstudent ved NTNU i fysisk planlegging.

Hva er formålet med studiet?

Prosjektet er en masteroppgave som gjennomføres våren 2020. Bokvalitet skal undersøkes i boligprosjektene Miljøbyen Granås og Elvehavn Brygge.

I den forbindelse ønsker jeg å finne ut hvordan beboerne syns det er å bo der de bor.

Hva innebærer det for deg å delta?

Du deltar på et intervju som vil vare i omtrentlig 30-60 minutter. Du vil være anonym. Du kan når som helst trekke deg uten begrunnelse. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg.

NB! På grunn av korona-situasjonen må intervjuet foregå per telefon.

Hvor kan jeg finne ut mer?

Ta kontakt med meg:

Telefonnummer: 957 44 665

Mailadresse: martinlm@stud.ntnu.no

About the Author

blokkami

Hjemmesiden til Borettslaget Blokka Mi Elvehavn Brygge