Smitte COVID-19

Vi står i mars 2020 overfor en ekstraordinær situasjon på grunn av spredningen av koronaviruset (COVID-19-viruset).

Vær nøye med å følge tiltak og pålegg fra helsemyndighetene og regjeringen.

Vi har beboere hos oss som kan defineres til å være innenfor risikogruppen til å bli smittet.

Det nye koronaviruset er farligst for eldre og syke.

Det anmodes derfor om at våre beboere ivaretar håndhygiene og øvrige smittereduserende tiltak slik som beskrevet av Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Vi skal i denne tiden ta vare på alle våre beboere.

Mer informasjon fra offentlige instanser kan finnes her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-tiltak/id2693327/
https://helsenorge.no/sykdom/infeksjon-og-betennelse/coronavirus
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/

Ring 116117 ved mistanke om smitte og 113 ved akutt behov for hjelp!

Takk til alle beboere for at dere etterlever dette slik at vi kan bidra til effektivt å redusere skadevirkningene av COVID-19!

Styret

About the Author

blokkami

Hjemmesiden til Borettslaget Blokka Mi Elvehavn Brygge