Ingen varmtvann

Det er konstatert lekkasje i varmeveksler for varmtvann i teknisk rom i nummer 5 (som forsyner oss med varmtvann). Dette gjør at vi i nummer 3 ikke har varmtvann.

Siste oppdatering kl 10.30 er at vannet ventes tilbake omkring kl 12.

Mvh

BL BLOKKA MI ELVEHAVN BRYGGE
styret

About the Author

blokkami

Hjemmesiden til Borettslaget Blokka Mi Elvehavn Brygge