Securitas – nytt vekterselskap

Securitas tar over avtalen med vektertjenester fra Nokas.

Nokas leverte et høyst ujevnt produkt, og levde ikke opp til forventningene som med rimelighet skal stilles til en vektertjeneste, mener styret. De fleste styrer i Dyre Halses gate melder også overgang til Securitas.

Avtalen med Securitas inkluderer nøkkeloppbevaring, nøkkelassistanse og feststans.

Telefonnummer: 2297 1077.

Nøkkelassistanse koster kr. 750,- + mva.

Feststans koster også kr. 750,- + mva. Her forbeholder styret seg retten – om det finner klare brudd på husets ordensregler – å viderefakturere beløpet til eier av aktuell leilighet. Styret oppfordrer våre beboere å benytte denne tjenesten ved behov. Securitas sender styret en rapport om hendelsen.

Informasjon på informasjonstavle og nettside er oppdatert.

About the Author

blokkami

Hjemmesiden til Borettslaget Blokka Mi Elvehavn Brygge